fbpx

 / 升中面試班

課程簡介

英語面試 – 教授實用面試詞彙,訓練發音

朗讀文章 – 朗讀中英文文章並回答問題

通識訓練 – 以本地以至世界各地時事新聞為材料,培養學員多角度分析事物

自我介紹 – 教導同學介紹自己

小組討論 – 教授討論技巧,學習如何與其他面試者進行互動討論

模擬面試 – 將學到的面試技巧應用於模擬面試,正式面試時發揮水準

個人短講 – 教導同學演說技巧,提升自信心


詳情請向鄰近分校查詢

 

分校名稱 查詢熱線 Whatsapp
薄扶林置富 2682 8078 5545 6882
筲箕灣銀河 2885 9822 5702 2259
北角馬寶學林 3619 0167 9330 1588
北角城市花園 2887 9100 6189 2330
香港仔華貴 3102 1862 5229 0500
資優 教學點 (CCDA – 黃竹坑) 9733 0429 9733 0429
香港仔中心 9888 7119 9888 7119
何文田愛民 2567 6877 9525 3710
何文田廣場 2567 9508 / 2567 9355 9525 3710
新浦崗Mikiki 2567 9508 / 2567 9355 9525 3710
九龍灣 6550 6338 6550 6338
觀塘曉麗 6186 8818 6186 8818
長沙灣麗閣 9509 8508 9509 8508
SEN教學點(CCDA-宇晴匯) 2129 0121 5486 2467
SEN教學點(CCDA-長沙灣青山道) 3905 2080 9442 0500
SEN教學點(CCDA-深水埗) 3611 5225 9174 6085
青衣美景 3401 9669 5110 9880
荃灣昌寧 2191 7111 9126 7071
葵涌石蔭 2668 3010
葵芳廣場 5645 6847 5645 6847
美孚盈暉薈 5687 5502 5687 5502
將軍澳景林 3527 0539 9703 8484
將軍澳Savannah 3105 1279 9689 4293
沙田都會 2328 2602 5444 9544
沙田穗禾苑 9142 9641 9142 9641
沙田廣源 2368 0769 9650 3936
馬鞍山雅濤居 3690 9499 9142 9475
馬鞍山迎濤灣 2633 7178 9351 3971
大埔廣福 2638 0270 9031 4250
上水翠麗 2331 3063 9731 2336
上水中心 2670 9977 6534 5862
粉嶺碧湖 2683 0710
東涌逸東 3141 7351 6641 8004
新屯中 3520 2680 5122 1814
元朗教育路 2896 1783 9668 1533

登錄